Bóp băng thông là gì? Ưu điểm nhược điểm của việc bóp băng thông là gì?

     

Thuật ngữ bóp băng thông là gì?

– Việc bóp băng thông cần thiết để truyền một lượng dữ liệu nhất định trong một thời gian nhất định.

– Việc giảm thời gian cần thiết để truyền tải một lượng dữ liệu nhất định trong một băng thông đã cho.

Bóp băng thông ngụ ý giảm băng thông bình thường của một thông tin – carrying tín hiệu mà không làm giảm nội dung thông tin của tín hiệu. Điều này có thể được thực hiện với các kỹ thuật nén dữ liệu không mất dữ liệu. Để biết thêm thông tin, hãy đọc phần Tăng tốc độ trong bài viết Modem. Bóp băng thông là một tính năng cốt lõi của các thiết bị Tối ưu hóa WAN để cải thiện hiệu quả băng thông.

Bóp băng thông là gì? Ưu điểm nhược điểm của việc bóp băng thông là gì?

Ưu điểm của bóp băng thông là gì?

Các phương pháp tăng băng thông có mức độ ưu tiên cao hiệu quả được đề cập ở trên có tác dụng phụ không mong muốn.

Ưu điểm 1 của bóp băng thông là gì?

Đầu tiên, chỉ cần tăng tổng băng thông có sẵn không nhất thiết phải tăng số lượng có sẵn cho các ứng dụng ưu tiên cao. Trong một mạng được nạp đầy đủ, ví dụ, khi có thêm băng thông, tất cả các ứng dụng mạng chia sẻ liên kết đó sẽ tìm cách tiêu thụ nó và “ giữ cho đường ống đầy, ” phù hợp với giao thức mạng đã phát triển.

Nói cách khác, ngay khi băng thông được tăng lên, nó được tiêu thụ và không có gì đảm bảo rằng các ứng dụng quan trọng của sứ mệnh đã nhận được phần chia sẻ của băng thông thêm. Trong ngắn hạn, cố gắng giải quyết tình trạng thiếu hụt bằng cách đơn thuần mua thêm băng thông (không điều chỉnh nó) thường là một sự lãng phí tiền bạc.

Ưu điểm 2 của bóp băng thông là gì?

Thứ hai, cấm các kết nối Internet cụ thể, trong khi nó có thể giải phóng thêm băng thông cho các ứng dụng có mức độ ưu tiên cao, đánh bại ý định của Internet như một mạng truyền thông toàn cầu. Hơn nữa, người dùng máy tính trên mạng cấm truy cập vào một số phần của Internet có khả năng tìm cách phá vỡ các lệnh cấm này.

Ngược lại, người dùng trên mạng được giới hạn sẽ ít nghiêng về bỏ qua hệ thống vì các kết nối của họ vẫn hoạt động. Ở mức độ lớn, bóp băng thông cung cấp chất lượng dịch vụ được đảm bảo, hiệu quả về chi phí mà không cần phải tắt người dùng khỏi các phần của Internet toàn cầu. Việc triển khai tối ưu hóa băng thông bằng cách bóp băng thông chỉ yêu cầu quyền truy cập vào giao diện bộ định tuyến và kiến ​​thức về cấu hình bộ định tuyến.

Hơn nữa, người dùng trên mạng được giới hạn có thể thực hiện mọi thứ mà họ có thể thực hiện trên mạng không được kiểm soát.

Nhược điểm của bóp băng thông là gì?

Tuy nhiên, trong khi bóp băng thông cung cấp một giải pháp hiệu quả hơn so với các lựa chọn thay thế, nó cũng có những hạn chế. Hai trong số các giới hạn này là:

Các băng thông chỉ hữu ích như các quy tắc được sử dụng trong cấu hình bộ định tuyến

Hiệu năng mạng có thể bị cản trở bởi nhiều hơn băng thông có sẵn.

Đầu tiên, các bóp băng thông chỉ có hiệu quả như các phân loại ưu tiên được thực hiện bởi các quản trị viên mạng. Thật không may, việc quyết định kết nối hoặc máy tính nào là ưu tiên cao thường rất khó vì các tổ chức dựa vào nhiều ứng dụng mạng thường xuyên thay đổi.

Hậu quả của Bóp băng thông là gì?

Sử dụng cấu hình router để phân biệt lưu lượng mạng có mức độ ưu tiên cao và ưu tiên thấp trong giới hạn dựa trên kết nối (hoặc mức ưu tiên cao và máy chủ ưu tiên thấp trong giới hạn trên máy chủ) yêu cầu bảo trì liên tục và có thể tốn thời gian.

Thứ hai, ngay cả với băng thông mũ tại chỗ, các yếu tố khác ngoài tầm kiểm soát của các quản trị viên mạng đóng góp vào hiệu suất mạng kém. Bóp băng thông chỉ có thể kiểm soát luồng lưu lượng truy cập giữa mạng và Internet. Kết quả là, bất kỳ sự chậm trễ mạng nào khác giữa liên kết này với Internet và đích đến cuối cùng sẽ làm cho hiệu suất của các ứng dụng chưa được khai thác bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, bất chấp những hạn chế này, bóp băng thông cung cấp một giải pháp thích hợp cho các tổ chức tìm cách giảm thiểu các tác động bất lợi của việc sử dụng quá mức liên kết mạng chia sẻ. Ngay cả với băng thông mũ tại chỗ, các yếu tố khác ngoài sự kiểm soát của các quản trị viên mạng đóng góp vào hiệu suất mạng kém. Giới hạn băng thông chỉ có thể kiểm soát luồng lưu lượng truy cập giữa mạng và Internet.

Kết quả của việc Bóp băng thông là gì?

Bất kỳ sự chậm trễ mạng nào khác giữa liên kết này với Internet và đích đến cuối cùng sẽ làm cho hiệu suất của các ứng dụng chưa được khai thác bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, bất chấp những hạn chế này, giới hạn băng thông cung cấp một giải pháp thích hợp cho các tổ chức tìm cách giảm thiểu các tác động bất lợi của việc sử dụng quá mức liên kết mạng chia sẻ. Ngay cả với băng thông mũ tại chỗ, các yếu tố khác ngoài sự kiểm soát của các quản trị viên mạng đóng góp vào hiệu suất mạng kém.

Kết luận

Bóp băng thông chỉ có thể kiểm soát luồng lưu lượng truy cập giữa mạng và Internet. Kết quả là, bất kỳ sự chậm trễ mạng nào khác giữa liên kết này với Internet và đích đến cuối cùng sẽ làm cho hiệu suất của các ứng dụng chưa được khai thác bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, bất chấp những hạn chế này, bóp băng thông cung cấp một giải pháp thích hợp cho các tổ chức tìm cách giảm thiểu các tác động bất lợi của việc sử dụng quá mức liên kết mạng chia sẻ. Bất kỳ sự chậm trễ mạng nào khác giữa liên kết này với Internet và đích đến cuối cùng sẽ khiến hiệu suất của các ứng dụng chưa được khai thác bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, bất chấp những hạn chế này, bóp băng thông cung cấp một giải pháp thích hợp cho các tổ chức tìm cách giảm thiểu các tác động bất lợi của việc sử dụng quá mức liên kết mạng chia sẻ. bất kỳ sự chậm trễ mạng nào khác giữa liên kết này với Internet và đích đến cuối cùng sẽ khiến hiệu suất của các ứng dụng chưa được khai thác bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, bất chấp những hạn chế này, bóp băng thông cung cấp một giải pháp thích hợp cho các tổ chức tìm cách giảm thiểu các tác động bất lợi của việc sử dụng quá mức liên kết mạng chia sẻ.

Xem thêm: Mạng riêng ảo VPN layer 3