Đăng ký tên miền Tháng Mười Hai 5, 2016
Đăng ký tên miền Tên miền (Domain name) là định danh của website trên Internet. Tên miền thường gắn liền với tên và thương hiệu của một cá nhân, tổ...
Đọc tiếp
Thuê quản lý máy chủ Tháng Chín 29, 2016
Thuê quản lý máy chủ Chúng tôi cung cấp dịch vụ thuê quản lý, quản trị máy chủ, bao gồm: quản trị máy chủ dùng riêng (Dedicated), quản trị máy...
Đọc tiếp
Lưu trữ Tape Offsite
Lưu trữ Tape Offsite Lưu trữ Tape Storage (Tape Offsite, DR Offsite) là dịch vụ FPT cung cấp không gian đặt và bảo quản các thiết bị lưu trữ băng...
Đọc tiếp
Thuê trung tâm dữ liệu dự phòng DR
Thuê trung tâm dữ liệu dự phòng DR Thuê trung tâm dữ liệu dự phòng (DR), là dịch vụ FPT cho thuê một phần không gian, diện tích mặt sàn...
Đọc tiếp
Cho thuê trung tâm dữ liệu DC
Thuê trung tâm dữ liệu DC FPT cung cấp dịch vụ cho thuê trung tâm dữ liệu cho các doanh nghiệp muốn thuê làm Trung tâm dữ liệu xử lý...
Đọc tiếp
Thiết kế website Tháng Chín 26, 2016
Thiết kế webiste Website là tập hợp của nhiều trang web (web page), website giống như một show-room trên mạng Internet, website cho phép khách hàng của bạn có thể...
Đọc tiếp