Thuê chỗ đặt máy chủ

Thuê chỗ đặt máy chủ, thuê chỗ đặt Server, thuê chỗ đặt thiết bị CNTT tại các Data center của FPT đảm bảo giá cạnh tranh; dịch vụ chất lượng cao, ổn định và support 24/24.
Bảng giá cước thuê chỗ đặt máy chủ
Co- BASIC
 • Phí khởi tạo dịch vụ: 1.000.000
 • Không gian Rack: 1U
 • Công suất điện: 400W
 • Băng thông trong nước: 100Mbps
 • Băng thông quốc tế: 3 Mbps/ 1Mbps
 • Địa chỉ IP: 01 IP Public
 • Lưu lượng thông tin: Không giới hạn
1,900,000 đ/tháng
Co- ADVANCED
 • Phí khởi tạo dịch vụ: 1.000.000
 • Không gian Rack: 1U
 • Công suất điện: 400W
 • Băng thông trong nước: 200Mbps
 • Băng thông quốc tế: 4 Mbps/ 2Mbps
 • Địa chỉ IP: 01 IP Public
 • Lưu lượng thông tin: Không giới hạn
2,600,000 đ/tháng
Co- PREMIUM
 • Phí khởi tạo dịch vụ: 1.000.000
 • Không gian Rack: 1U
 • Công suất điện: 400W
 • Băng thông trong nước: 400Mbps
 • Băng thông quốc tế: 6 Mbps/ 3Mbps
 • Địa chỉ IP: 01 IP Public
 • Lưu lượng thông tin: Không giới hạn
3,200,000 đ/tháng
Co- PLATINUM
 • Phí khởi tạo dịch vụ: 1.000.000
 • Không gian Rack: 1U
 • Công suất điện: 400W
 • Băng thông trong nước: 8 Mbps/ 4Mbps
 • Băng thông quốc tế: 10Mbps
 • Địa chỉ IP: 01 IP Public
 • Lưu lượng thông tin: Không giới hạn
3,900,000 đ/tháng
Co- PLUS1
 • Phí khởi tạo dịch vụ: 1.000.000
 • Không gian Rack: 1U
 • Công suất điện: 400W
 • Băng thông trong nước: 1Gbps
 • Băng thông quốc tế: 10 Mbps/ 5Mbps
 • Địa chỉ IP: 01 IP Public
 • Lưu lượng thông tin: Không giới hạn
5,000,000 đ/tháng
Co- PLUS2
 • Phí khởi tạo dịch vụ: 1.000.000
 • Không gian Rack: 1U
 • Công suất điện: 400W
 • Băng thông trong nước: 1Gbps
 • Băng thông quốc tế: 20 Mbps/ 5Mbps
 • Địa chỉ IP: 01 IP Public
 • Lưu lượng thông tin: Không giới hạn
5,600,000 đ/tháng