Thuê Email Hosting

GoFPT cung cấp dịch vụ thư điện tử Email Hosting, Email Server Giá cạnh tranh; dịch vụ chất lượng cao, ổn định và support 24/24
MAIL PLUS 2
 • Phí khởi tạo dịch vụ: 100.000
 • Dung lượng: 1000MB
 • Số lượng Email: 10
 • Webmail/IMAP/POP3/SMTP: Có
 • AntiSpam & AntiVirus: Có
 • SSL: Có
 • Add-on Domain: 1
250,000 đ/tháng
MAIL PLUS 3
 • Phí khởi tạo dịch vụ: 120.000
 • Dung lượng: 2500MB
 • Số lượng Email: 25
 • Webmail/IMAP/POP3/SMTP: Có
 • AntiSpam & AntiVirus: Có
 • SSL: Có
 • Add-on Domain: 1
400,000 đ/tháng
MAIL PLUS 4
 • Phí khởi tạo dịch vụ: 150.000
 • Dung lượng: 5000MB
 • Số lượng Email: 50
 • Webmail/IMAP/POP3/SMTP: Có
 • AntiSpam & AntiVirus: Có
 • SSL: Có
 • Add-on Domain: 1
700,000 đ/tháng
MAIL PLUS 5
 • Phí khởi tạo dịch vụ: 170.000
 • Dung lượng: 10.000MB
 • Số lượng Email: 100
 • Webmail/IMAP/POP3/SMTP: Có
 • AntiSpam & AntiVirus: Có
 • SSL: Có
 • Add-on Domain: 2
1,000,000 đ/tháng
MAIL PLUS 1
 • Phí khởi tạo dịch vụ: 50000
 • Dung lượng: 500MB
 • Số lượng Email: 5
 • Webmail/IMAP/POP3/SMTP: Có
 • AntiSpam & AntiVirus: Có
 • SSL: Có
 • Add-on Domain: 1
150,000 đ/tháng
Email Server 1
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng Mail Server: 120GB
 • Email POP3 Accounts: Unlimited
 • Email forwarder: Unlimited
 • Tùy chỉnh AntiSpam & AntiVirus: Có
 • Add-on Domain: Unlimited
 • Địa chỉ IP Public: 1
500,000 đ/tháng
Email Server 2
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng Mail Server: 200GB
 • Email POP3 Accounts: Unlimited
 • Email forwarder: Unlimited
 • Tùy chỉnh AntiSpam & AntiVirus: Có
 • Add-on Domain: Unlimited
 • Địa chỉ IP Public: 1
600,000 đ/tháng
Email Server 3
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng Mail Server: 250GB
 • Email POP3 Accounts: Unlimited
 • Email forwarder: Unlimited
 • Tùy chỉnh AntiSpam & AntiVirus: Có
 • Add-on Domain: Unlimited
 • Địa chỉ IP Public: 1
800,000 đ/tháng
Email Server 4
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng Mail Server: 500GB
 • Email POP3 Accounts: Unlimited
 • Email forwarder: Unlimited
 • Tùy chỉnh AntiSpam & AntiVirus: Có
 • Add-on Domain: Unlimited
 • Địa chỉ IP Public: 1
1,200,000 đ/tháng
Email Server 5
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng Mail Server: 1000GB
 • Email POP3 Accounts: Unlimited
 • Email forwarder: Unlimited
 • Tùy chỉnh AntiSpam & AntiVirus: Có
 • Add-on Domain: Unlimited
 • Địa chỉ IP Public: 1
3,000,000 đ/tháng
Email Server 6
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng Mail Server: 2000GB
 • Email POP3 Accounts: Unlimited
 • Email forwarder: Unlimited
 • Tùy chỉnh AntiSpam & AntiVirus: Có
 • Add-on Domain: Unlimited
 • Địa chỉ IP Public: 1
4,000,000 đ/tháng