Thuê Web Hosting

Dịch vụ web hosting, hosting giá rẻ của GOFPT đảm bảo cấu hình cao, máy chủ chính hãng Dell, HP, IBM đảm bảo hệ thống luôn hoạt động ổn định Uptime 99,99% và an toàn dữ liệu.
CloudLinux Hosting 1
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng lưu trữ: 300MB
 • Băng thông/ Tháng: 10GB
 • FTP Account/Database 1
 • Addon domain: 0
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 5
30,000 đ/tháng
CloudLinux Hosting 2
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng lưu trữ: 600MB
 • Băng thông/ Tháng: 20GB
 • FTP Account/Database 2
 • Addon domain: 1
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 10
60,000 đ/tháng
CloudLinux Hosting 3
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng lưu trữ: 1GB
 • Băng thông/ Tháng: 30GB
 • FTP Account/Database 3
 • Addon domain: 2
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 15
90,000 đ/tháng
CloudLinux Hosting 4
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng lưu trữ: 2GB
 • Băng thông/ Tháng: 50GB
 • FTP Account/Database 5
 • Addon domain: 3
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 20
120,000 đ/tháng
CloudLinux Hosting 5
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng lưu trữ: 3GB
 • Băng thông/ Tháng: 80GB
 • FTP Account/Database 8
 • Addon domain: 4
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 30
200,000 đ/tháng
CloudLinux Hosting 6
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng lưu trữ: 5GB
 • Băng thông/ Tháng: 100GB
 • FTP Account/Database 10
 • Addon domain: 5
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 50
300,000 đ/tháng
Free Hosting 2
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng lưu trữ: 2GB
 • Băng thông/ Tháng: 50GB
 • FTP Account/Database 2
 • Addon domain: 1
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 5
 • Control Panel: cPanel/DirectAdmin
 • Plesk Control: Có
0 đ/tháng
Free Hosting 3
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng lưu trữ: 3GB
 • Băng thông/ Tháng: 80GB
 • FTP Account/Database 3
 • Addon domain: 1
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 5
 • Control Panel: cPanel/DirectAdmin
 • Plesk Control: Có
0 đ/tháng
Free Hosting 4
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng lưu trữ: 5GB
 • Băng thông/ Tháng: 100GB
 • FTP Account/Database 5
 • Addon domain: 1
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 5
 • Control Panel: cPanel/DirectAdmin
 • Plesk Control: Có
0 đ/tháng
Free Hosting 5
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng lưu trữ: 100GB
 • Băng thông/ Tháng: 500GB
 • FTP Account/Database 8
 • Addon domain: 1
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 5
 • Control Panel: cPanel/DirectAdmin
 • Plesk Control: Có
0 đ/tháng
Free Hosting 6
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng lưu trữ: 200GB
 • Băng thông/ Tháng: 1000GB
 • FTP Account/Database 10
 • Addon domain: 1
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 5
 • Control Panel: cPanel/DirectAdmin
 • Plesk Control: Có
0 đ/tháng
Free Hosting 1
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng lưu trữ: 1GB
 • Băng thông/ Tháng: 30GB
 • FTP Account/Database 1
 • Addon domain: 1
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 5
 • Control Panel: cPanel/DirectAdmin
 • Plesk Control: Có
0 đ/tháng
Reseller Hos1
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng lưu trữ: 10GB
 • Băng thông/ Tháng: 200GB
 • FTP Account/Database 25
 • Addon domain: 25
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 200
 • Control Panel: cPanel/DirectAdmin
 • Plesk Control: Có
400,000 đ/tháng
Reseller Hos2
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng lưu trữ: 20GB
 • Băng thông/ Tháng: 300GB
 • FTP Account/Database 45
 • Addon domain: 45
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 300
 • Control Panel: cPanel/DirectAdmin
 • Plesk Control: Có
600,000 đ/tháng
Reseller Hos3
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng lưu trữ: 40GB
 • Băng thông/ Tháng: 400GB
 • FTP Account/Database 55
 • Addon domain: 55
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 400
 • Control Panel: cPanel/DirectAdmin
 • Plesk Control: Có
800,000 đ/tháng
Reseller Hos4
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng lưu trữ: 80GB
 • Băng thông/ Tháng: 500GB
 • FTP Account/Database 70
 • Addon domain: 70
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 500
 • Control Panel: cPanel/DirectAdmin
 • Plesk Control: Có
1,000,000 đ/tháng
Reseller Hos5
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng lưu trữ: 120GB
 • Băng thông/ Tháng: 800GB
 • FTP Account/Database 80
 • Addon domain: 80
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 800
 • Control Panel: cPanel/DirectAdmin
 • Plesk Control: Có
1,200,000 đ/tháng
Reseller Hos6
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng lưu trữ: 160GB
 • Băng thông/ Tháng: 1000GB
 • FTP Account/Database 100
 • Addon domain: 100
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 1000
 • Control Panel: cPanel/DirectAdmin
 • Plesk Control: Có
1,500,000 đ/tháng
Win Hos1
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng lưu trữ: 300MB
 • Băng thông/ Tháng: 10GB
 • FTP Account/Database 1
 • Addon domain: 0
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 5
 • Control Panel: cPanel/DirectAdmin
 • Plesk Control: Có
30,000 đ/tháng
Win Hos2
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng lưu trữ: 600MB
 • Băng thông/ Tháng: 20GB
 • FTP Account/Database 2
 • Addon domain: 1
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 10
 • Control Panel: cPanel/DirectAdmin
 • Plesk Control: Có
60,000 đ/tháng
Win Hos3
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng lưu trữ: 1GB
 • Băng thông/ Tháng: 30GB
 • FTP Account/Database 3
 • Addon domain: 2
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 15
 • Control Panel: cPanel/DirectAdmin
 • Plesk Control: Có
90,000 đ/tháng
Win Hos4
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng lưu trữ: 2GB
 • Băng thông/ Tháng: 50GB
 • FTP Account/Database 5
 • Addon domain: 3
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 20
 • Control Panel: cPanel/DirectAdmin
 • Plesk Control: Có
120,000 đ/tháng
Win Hos5
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng lưu trữ: 3GB
 • Băng thông/ Tháng: 80GB
 • FTP Account/Database 8
 • Addon domain: 4
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 30
 • Control Panel: cPanel/DirectAdmin
 • Plesk Control: Có
200,000 đ/tháng
Win Hos6
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng lưu trữ: 5GB
 • Băng thông/ Tháng: 100GB
 • FTP Account/Database 10
 • Addon domain: 5
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 50
 • Control Panel: cPanel/DirectAdmin
 • Plesk Control: Có
300,000 đ/tháng

Lưu trữ Hosting

Hosting hay còn gọi là Web Hosting hoặc Share Hosting là dịch vụ lưu trữ Website trên các hệ thống máy chủ lưu trữ Internet Hosting được xây dựng và đặt tại trung tâm dữ liệu của FPT.

Hosting là nơi lưu trữ tất cả các dữ liệu của một trang Website; Các thông tin, nội dung, tư liệu và hình ảnh của quý khách hàng trên một máy chủ lưu trữ Internet Hosting, đồng thời Hosting cũng là nơi diễn ra tất cả các hoạt động giao dịch, trao đổi thông tin giữa Website với người sử dụng Internet.

luu-tru-hosting-tai-fpt

Với dịch vụ lưu trữ website tại FPT, chúng tôi cung cấp các gói dịch vụ:

 • Windows Hosting; CloudLinux Hosting dành cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu thuê gói dịch vụ lưu trữ webiste trực tiếp của FPT.
 • Reseller Hosting dành cho các đại lý hoặc các cá nhân, doanh nghiệp phát triển dịch vụ website có nhu cầu sử dụng gói Hosting dung lượng lưu trữ lớn và có thể chia thành nhiều gói Hosting nhỏ hơn cung cấp cho khách hàng của mình.

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ Hosting, lưu trữ Website tại FPT

 • Web Hosting luôn là giải pháp phù hợp cho các cá nhân hoặc tổ chức, doanh nghiệp muốn thuê không gian lưu trữ cho một website giới thiệu, website bán hàng, website thương mại điện tử trên Internet một cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí.
 • Hệ thống máy chủ lưu trữ Web Hosting và cung cấp dịch vụ lưu trữ Website cho khách hàng của FPT được đầu tư gồm nhiều máy chủ chuyên dụng cấu hình cao, máy chủ chính hãng Dell, HP, IBM đảm bảo hệ thống luôn hoạt động ổn định Uptime 99,99% và an toàn dữ liệu.
 • Khởi tạo cấp Hosting nhanh chóng, tăng giảm thông số kỹ thuật gói cước dịch vụ lưu trữ webiste theo yêu cầu linh hoạt, dễ dàng tạo bản sao và backup dữ liệu.
 • Hỗ trợ đầy đủ các ngôn ngữ lập trình ASP, .NET, PHP, Java,… hỗ trợ đầy đủ các mã nguồn mở, CMS WordPress, Joomla, NukeViet…
 • Hỗ trợ đầy đủ các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như MSSQL, mySQL,…
 • Dễ dàng sử dụng với Control Panel License chuyên nghiệp như: cPanel/ DirectAdmin đối với Hosting Linux hoặc Plesk đối với Hosting Windows.
 • Sử dụng công nghệ RAID 10 tốc độ tốt nhất, được sao lưu dữ liệu hàng tuần giúp phục hồi dữ liệu nhanh chóng khi có sự cố.

gia-luu-tru-hosting-fpt

 • Hệ thống máy chủ Hosting FPT được kết nối internet lên đến hàng Gbps.
 • Hệ thống máy chủ cung cấp dịch vụ luu trữ Web Hosting được đặt tại các Data center FPT đạt chuẩn quốc tế:

+ Tiêu chuẩn thiết kế: Data Center của FPT được xây dựng theo tiêu chuẩn Tier 3 Quốc tế của Uptime Institute.

+ Tiêu chuẩn vận hành, quản lý chất lượng: Tuân thủ bộ thư viện ITIL và ISO 9001:2008.

+ Tiêu chuẩn bảo mật thông tin: Đạt chứng chỉ ISO 27001:2013.

+ Tiêu chuẩn quản trị năng lượng: ISO 50001:2011.

+ Các phòng công năng: thiết kế đầy đủ các phòng công năng theo tiêu chuẩn Tier 3: Server Room, Trạm biến áp, UPS, Network, Monitor, Support và Storage

 • Tùy chọn vị trí chỗ đặt máy chủ tại các Data center của FPT với 02 Site, đặt tại: Hà Nội, TP.HCM. Xây dựng trên toàn bộ diện tích tầng 1,2 của Tòa nhà FPT, Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội và KCX Tân Thuận, P Tân Thuận Đông, Quận 7, TP HCM.
 • FPT cam kết hỗ trợ dịch vụ 24/24h, thời gian xử lý và khắc phục các sự cố (nếu có) sẽ được hỗ trợ ngay lập tức.
 • Cam kết hoàn lại tiền nếu dịch vụ không đúng cam kết chất lượng hoặc vi phạm hợp đồng.