Kiểm tra băng thông là gì? Cách kiểm tra băng thông như thế nào?

     

Kiểm tra băng thông là gì?

Kiểm tra băng thông là chương trình gửi một hoặc nhiều tệp có kích thước đã biết qua mạng đến máy tính ở xa. Nói ví dụ như: máy tính, laptop của bạn chẳng hạn. Kiểm tra băng thông sẽ đo thời gian cần thiết cho các tệp để tải xuống thành công tại điểm đến. Và do đó có được một con số lý thuyết cho tốc độ dữ liệu giữa hai hoặc nhiều điểm. Thường kết quả kiểm tra băng thông sẽ có đơn vị là kilobits trên giây (kí hiệu là Kbps) hoặc megabits trên giây (kí hiệu là Mbps).

Kiểm tra băng thông là gì? Cách kiểm tra băng thông như thế nào?

Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kiểm tra băng thông:

Kết quả kiểm tra băng thông thay đổi rất nhiều, thậm chí từ thời điểm này sang khoảnh khắc khác; và đôi khi tạo ra các số liệu vô lý hoặc không thể xảy ra. Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kiểm tra bao gồm:

– Lưu lượng truy cập Internet (tốc độ thường giảm khi tăng âm lượng)

– Sự chậm trễ lan truyền biến (có thể làm tăng hoặc làm giảm kết quả giả tạo)

– Tiếng ồn trên các dòng dữ liệu (có ảnh hưởng bất lợi thực sự)

– Kích thước của (các) tệp được sử dụng cho thử nghiệm

– Số lượng tệp được sử dụng cho thử nghiệm

– Tải nhu cầu trên máy chủ thử nghiệm tại thời điểm thử nghiệm

– Hoạt động địa từ và / hoặc giông bão

Để có được ước tính hợp lý về băng thông (đôi khi được gọi là thông lượng), các chuyên gia đề nghị nên sử dụng ba hoặc nhiều địa điểm thử nghiệm khác nhau và mỗi thử nghiệm được tiến hành sáu lần tại mỗi địa điểm. Sau đó, 1/3 trên và dưới cùng của các số liệu cần được bỏ qua. Cuối cùng, giữa 1/3 kết quả sẽ được tính trung bình.

Xem thêm các hướng dẫn khác: Hướng dẫn cách tính băng thông cho WAN của bạn

Kiểm tra băng thông của kết nối Internet của bạn với TestMy

Nếu bạn làm việc trong môi trường sử dụng nhiều máy tính và Internet; bạn cũng thường xuyên muốn biết tốc độ kết nối Internet của bạn? Có rất nhiều trang web trực tuyến và phần mềm online có sẵn sẽ kiểm tra băng thông của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ gợi ý cho bạn một cách kiểm tra băng thông khác đơn giản. Đây là cách kiểm tra băng thông của bạn mà không cần cài đặt bất kỳ phần mềm nào.

Bước 1:

Truy cập trang web này hoặc kiểm tra với Nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn để biết trang web kiểm tra băng thông được đề xuất nằm trong khu vực địa lý của bạn.

Kiểm tra băng thông là gì? Cách kiểm tra băng thông như thế nào?

Bước 2:

Nhấp vào “Tải xuống tốc độ kiểm tra” nếu bạn muốn kiểm tra tốc độ tải xuống. Nhấp vào “Tải lên kiểm tra tốc độ” để kiểm tra tốc độ tải lên.

Kiểm tra băng thông là gì? Cách kiểm tra băng thông như thế nào?

Bước 3:

Nhấp vào “Smart Test” lần đầu tiên trên màn hình tiếp theo. Nếu bạn muốn có kết quả chính xác hơn, thì hãy chọn một thử nghiệm lớn hơn. Tuy nhiên, các thử nghiệm lớn hơn sẽ cần nhiều thời gian hơn.

Kiểm tra băng thông là gì? Cách kiểm tra băng thông như thế nào?

Bước 4:

Nhận báo cáo chi tiết về băng thông kết nối Internet của bạn sau một vài phút.

Lời khuyên

Bạn hãy cân nhắc kiểm tra băng thông tại các thời điểm khác nhau trong ngày. Vì nó có thể thay đổi trong ngày tùy thuộc vào số lượng người đang sử dụng trang web.

Nếu tỷ lệ băng thông của bạn không phù hợp với kế hoạch của bạn với ISP của bạn, hãy xem xét liên hệ với ISP của bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn đã thực hiện nhiều bài kiểm tra trước khi đối đầu với chúng.

Cảnh báo

Dung lượng băng thông của bạn sẽ dao động mỗi khi bạn làm bài kiểm tra. Do máy chủ và bộ nhớ đệm phía máy khách, lưu lượng truy cập trang web và nhiều yếu tố khác.

Giới thiệu dịch vụ mới của Gofpt: Dịch vụ mạng riêng ảo VPN layer 3 fpt