Thuê máy chủ ảo - VPS

Thuê máy chủ ảo vps FPT giá cạnh tranh, dịch vụ chất lượng cao, ổn định và support 24/24. Hệ thống máy chủ được đặt tại IDC của FPT
Bảng giá cước
STANDARD
 • Phí khởi tạo dịch vụ: 500.000
 • CPU: E3-1230 (V2 3.30GHz)
 • RAM: 512 MB
 • HDD: 40 GB
 • Lưu lượng thông tin: 1500 GB/tháng
 • Địa chỉ IP: 1
800,000 đ/tháng
POWER
 • Phí khởi tạo : 500.000
 • CPU : E3-1230 (V2 3.30GHz)
 • Ram : 768 MB
 • HDD : 60 GB
 • Lưu lượng thông tin: 1000 GB/tháng
 • Địa chỉ IP Public : 1
1,000,000 đ/tháng
STRONG
 • Phí khởi tạo dịch vụ: 500.000
 • CPU: E3-1230 (V2 3.30GHz)
 • RAM: 1GB
 • HDD: 80GB
 • Lưu lượng thông tin: 800 GB/tháng
 • Địa chỉ IP: 1
1,200,000 đ/tháng
SUPER
 • Phí khởi tạo dịch vụ: 500.000
 • CPU: E3-1230 (V2 3.30GHz)
 • RAM: 02 GB
 • HDD: 100GB
 • Lưu lượng thông tin: 500 GB/tháng
 • Địa chỉ IP: 1
1,599,999 đ/tháng