Thuê Tủ Rack

Thuê tủ Rack dùng riêng tiêu chuẩn 42U, 47U (Rack Online, Rack Offline), Giá cạnh tranh, dịch vụ chất lượng cao, ổn định và support 24/24
Bảng giá cước Thuê Tủ Rack
Rack OFFLINE
 • Phí khởi tạo: Miễn Phí
 • Chuẩn không gian:
 • Công suất điện: 7200W
 • Số lượng máy chủ: 24
 • IP Address:
 • Băng thông trong nước:
 • Băng thông quốc tế:
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/24
20,000,000 đ/tháng
Rack PLATINUM
 • Phí khởi tạo: Miễn Phí
 • Chuẩn không gian: 42U
 • Công suất điện: 7200W
 • Số lượng máy chủ: 24
 • IP Address: Không
 • Băng thông trong nước: 1Gbps
 • Băng thông quốc tế: 40Mbps
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/24
42,000,000 đ/tháng
Rack PREMIUM
 • Phí khởi tạo: Miễn Phí
 • Chuẩn không gian: 42U
 • Công suất điện: 7200W
 • Số lượng máy chủ: 24
 • IP Address: 24
 • Băng thông trong nước: 600Mbps
 • Băng thông quốc tế: 30Mbps
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/24
38,000,000 đ/tháng
Rack ADVANCED
 • Phí khởi tạo: Miễn Phí
 • Chuẩn không gian: 42U
 • Công suất điện: 7200W
 • Số lượng máy chủ: 24
 • IP Address: Không
 • Băng thông trong nước: 400Mbps
 • Băng thông quốc tế: 20Mbps
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/24
32,000,000 đ/tháng
Rack BASIC
 • Phí khởi tạo: Miễn Phí
 • Chuẩn không gian: 42U
 • Công suất điện: 7200W
 • Số lượng máy chủ: 24
 • IP Address: 24
 • Băng thông trong nước: 200Mbps
 • Băng thông quốc tế: 10Mbps
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/24
28,000,000 đ/tháng