Thuê Máy chủ FPT

Thuê máy chủ, thuê Server chính hãng Dell, HP, IBM, Intel, SuperMciro, Cisco đặt tại các Data center của FPT đạt chuẩn Tier III, TIA-942. GOFPT cam kết mang đến cho bạn hạ tầng lý tưởng, dịch vụ tận tâm
Bảng giá cho thuê máy chủ
SILVER
 • CPU: Intel® Xeon® 4 Core E5606 2.13GHz, 4M Cache
 • RAM: 12GB DDR3
 • HDD: 2x500GB
 • Băng thông trong nước: 100Mbps
3,190,000 đ/tháng
PLATINUM
 • CPU: Intel® Xeon® 6 Core X5650 2.66GHz, 12M Cache
 • RAM: 16GB DDR3
 • HDD: 2x500GB
 • Băng thông trong nước: 100Mbps
3,690,000 đ/tháng
GOLD
 • CPU: Intel® Xeon® 4 Core E5620 2.40GHz, 12M Cache
 • RAM: 16GB DDR3
 • HDD: 2x500GB
 • Băng thông trong nước: 100Mbps
3,450,000 đ/tháng
DIAMOND
 • CPU: Intel® Xeon® 4 Core E5-2407v2 2.4Ghz, 10M Cache
 • RAM: 16GB DDR3
 • HDD: 2x1TB
 • Băng thông trong nước: 100Mbps
3,770,000 đ/tháng
SUPER
 • CPU: Intel® Xeon® 8 Core E5 2650 2.0GHz, 20M Cache
 • RAM: 16GB DDR3
 • HDD: 2x1TB
 • Băng thông trong nước: 100Mbps
5,670,000 đ/tháng
Server HP DL 380P
 • Phí khởi tạo: Miễn Phí
 • CPU: Ghz Quad-Core Intel E5 – 2620V2 3.0 GHZ
 • RAM: 8 GB Ram DDR3
 • HDD: 2×300 GB HDD SAS 10Kprm
 • RACK: 400w/1U
đ/tháng
HP Proliant DL125
 • Phí khởi tạo: Miễn Phí
 • CPU: Ghz Quad-Core Intel Xeon 2.4 Processor x2
 • RAM: RAM: 2 x 08 GB RAM DDR3
 • HDD: 500GB
 • RACK: 400w/1U
6,400,000 đ/tháng
HP Proliant DL120
 • Phí khởi tạo: Miễn Phí
 • CPU: Ghz Quad-Core Intel Xeon 2.4 Processor x2
 • RAM: 2 x 08 GB RAM DDR3
 • HDD: 500GB
 • RACK: 400w/1U
5,400,000 đ/tháng
SUPER
 • Phí khởi tạo: Miễn Phí
 • CPU: Intel® Xeon® 8 Core E5 2650 2.0GHz, 20M Cache
 • RAM: 16GB DDR3
 • HDD: 2x1TB
 • Băng thông trong nước: 100Mbps
5,950,000 đ/tháng
SILVER
 • Phí khởi tạo: Miễn Phí
 • CPU: Intel® Xeon® 4 Core E3-1230v2 3.30GHz, 8M Cache
 • RAM: 12GB DDR3
 • HDD: 2x500GB
 • Băng thông trong nước: 100Mbps
3,770,000 đ/tháng
PLATINUM
 • Phí khởi tạo: Miễn Phí
 • CPU: Intel® Xeon® 4 Core E5 2609 2.4GHz, 10M Cache
 • RAM: 16GB DDR3
 • HDD: 2x500GB
 • Băng thông trong nước: 100Mbps
5,190,000 đ/tháng
GOLD
 • Phí khởi tạo: Miễn Phí
 • CPU: Intel® Xeon® 4 Core E5620 2.40GHz, 12M Cache
 • RAM: 16GB DDR3
 • HDD: 2x500GB
 • Băng thông trong nước: 100Mbps
4,950,000 đ/tháng
DIAMOND
 • Phí khởi tạo: Miễn Phí
 • CPU: Intel® Xeon® 6 Core E5 2620 2.0GHz, 15M Cache
 • RAM: 16GB DDR3
 • HDD: 2x1TB
 • Băng thông trong nước: 100Mbps
5,450,000 đ/tháng
BASIC
 • Phí khởi tạo: Miễn Phí
 • CPU: Intel® Xeon® 4 Core E3-1230 3.20GHz, 8M Cache
 • RAM: 8GB DDR3
 • HDD: 2x250GB
 • Băng thông trong nước: 100Mbps
3,190,000 đ/tháng
SuperMicro - Silver
 • Phí khởi tạo: Miễn Phí
 • CPU: Intel® Xeon® 4 Core E3-1230v2 3.30GHz, 8M Cache
 • RAM: 12GB DDR3
 • HDD: 2x500GB
 • Băng thông trong nước: 100Mbps
2,770,000 đ/tháng
SuperMicro - Gold
 • Phí khởi tạo: Miễn Phí
 • CPU: Intel® Xeon® 4 Core E5620 2.40GHz, 12M Cache
 • RAM: 16GB DDR3
 • HDD: 2x500GB
 • Băng thông trong nước: 100Mbps
2,950,000 đ/tháng
SuperMicro - Basic
 • Phí khởi tạo: Miễn Phí
 • CPU: Intel® Xeon® 4 Core E3-1230 3.20GHz, 8M Cache
 • RAM: 8GB DDR3
 • HDD: 2x250GB
 • Băng thông trong nước: 100Mbps
2,600,000 đ/tháng