Lời bài hát mình cùng nhau đóng băng – Thùy chi Tháng Năm 24, 2018
Lời bài hát mình cùng nhau đóng băng của Thùy Chi mang đến khán giả nhiều cảm xúc, đặc biệt là những bạn học sinh sắp rời ra mái trường...
Đọc tiếp