Đăng ký tên miền
Thuê trung tâm dữ liệu dự phòng DR
Lưu trữ Tape Offsite
Thuê quản lý máy chủ