Hướng dẫn các lệnh kiểm tra các thông số VPS/Server Tháng Sáu 29, 2021
Công việc đầu tiên chúng ta cần làm ngay sau khi nhận được tài khoản login VPS/Server đó là kiểm tra cấu hình phần cứng, network coi có đúng như...
Đọc tiếp
Lợi ích của VPS Tháng Sáu 28, 2021
Lợi ích của VPS Các kế hoạch lưu trữ khác nhau có lợi thế của chúng và phù hợp với các giai đoạn kinh doanh khác nhau. Tuy nhiên, bạn nên...
Đọc tiếp
Bóp băng thông là gì? Ưu điểm nhược điểm của việc bóp băng thông là gì? Tháng Mười Một 1, 2018
Thuật ngữ bóp băng thông là gì? – Việc bóp băng thông cần thiết để truyền một lượng dữ liệu nhất định trong một thời gian nhất định. – Việc giảm thời gian cần thiết để truyền...
Đọc tiếp